รายการต่อไป

เกษตรกรตัวอย่างโคกหนองนาโมเดล

7,153 เข้าดู· 04/08/23
ภัทรวุฒิ สมยานะ
ภัทรวุฒิ สมยานะ
3 ผู้ติดตาม
3

⁣เกษตรกรที่เป็นแบบอย่างในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ได้อย่างน่าสนใจ มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการน้ำอย่างมประสิทธิภาพ มีอาหารครบอุดมสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องหาซื้อ สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ และยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

แสดงเพิ่มเติม

 0 ความคิดเห็น sort   เรียงตาม


รายการต่อไป