วีดีโอล่าสุด

sepaction
71 เข้าดู · 7 เดือน ที่แล้ว

⁣เมื่อโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระหนี้ หมอทุกข์ พยาบาลทุกข์ อยากลาออก แต่ที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ.แพร่ ค้นพบวิธีลดทุกข์ลดหนี้ ทุกคนมีความสุขกับงาน ด้วยการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวนำทุกแผนปฏิบัติการ สู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการสร้างการมีส่วนร่วมในโรงพยาบาล และ ชุมชน จนสร้างประโยชน์มากกว่าการพัฒนาด้านสาธารณสุขทางกาย แต่สร้างกระบวนการลดค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน⁣ติดตามรายการดีๆ ของช่อง Thai PBS ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : thaipbs
Instagram : thaipbs
Google Plus : www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : @ThaiPBS
Youtube : thaipbs

sepaction
729 เข้าดู · 8 เดือน ที่แล้ว

⁣น้ำเต้าหู้ของคนยอง บ้านป่าป๋วย จังหวัดลำพูน

ภัทรวุฒิ สมยานะ
7,153 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣เกษตรกรที่เป็นแบบอย่างในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ได้อย่างน่าสนใจ มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการน้ำอย่างมประสิทธิภาพ มีอาหารครบอุดมสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องหาซื้อ สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ และยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

nks_lab
5,155 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
5,640 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ภัทรวุฒิ สมยานะ
7,307 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

nks_lab
4,760 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2652

Vorapon A Kong
4,738 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

nks_lab
4,500 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,872 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
5,334 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,493 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภัทรวุฒิ สมยานะ
5,743 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์ชาวนาขาเดฟ

Vorapon A Kong
5,358 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣ด้วยพลังสามัคคีของชุมชนหนองโจด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

sepaction
5,509 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣เปิดธุรกิจแรกของรายการ Good Business ด้วยการพาทุกคนไปบุกโรงงานของเล่น ‘PlanToys’ แบรนด์อายุ 40 ปีที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแบรนด์ต่างชาติ แต่แท้จริงแล้ว Made in ตรัง ทำของเล่นจากไม้ยางธรรมชาติเหลือใช้ หาได้ง่ายในประเทศ และปลอดภัยกับเด็ก ๆ นอกจากทัวร์โรงงานแล้ว เรายังเจาะลึกลงไปถึงมุมมองแก่นแท้ของ โกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ ว่าทำไมถึงคิดว่าของเล่น 1 ชิ้นจะสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ความหมายของธุรกิจที่ดีคืออะไร และหากธุรกิจนั้นเปลี่ยนโลกได้จริง จะต้องใช้ปณิธานแบบไหน The Cloud ขอพาทุกคนไปพบกับ The Good Business EP. 01

#plantoys #thegoodbusiness #readthecloud #thecloud #ธุรกิจ #ตรัง

ติดตาม The Cloud ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
https://readthecloud.co
https://www.facebook.com/readthecloud/
https://twitter.com/readthecloud
https://www.instagram.com/readthecloud.co/

nks_lab
7,656 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีส่วนร่วมครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงแรม ๑๑๑ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

nks_lab
5,318 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ภัทรวุฒิ สมยานะ
5,218 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย กับระบบการทำงานคู่กับชุมชนมาโดยตลอด มีการบูรณาการการทำงานของคณะทีมผู้บริหาร ได้มีโอกาศเข้ารับรางวัลด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดคือ สถานีเกษตร วิถีพอเพียง

nks_lab
5,169 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Vorapon A Kong
4,477 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ของชุมชมเพื่อชุมชน อบต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
Showing 1 out of 2