วีดีโอล่าสุด

Vorapon A Kong
4,738 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของ อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Vorapon A Kong
5,358 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣ด้วยพลังสามัคคีของชุมชนหนองโจด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

Vorapon A Kong
4,477 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣⁣โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้ของชุมชมเพื่อชุมชน อบต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

แสดงเพิ่มเติม