สังคมพอเพียง (บวร)

nks_lab
4,810 เข้าดู · 11 เดือน ที่แล้ว

⁣ผู้ดำเนินรายการ ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ผู้ร่วมรายการพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมสนทนาประเด็น- แนวทางศาสตร์พระราชา ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนสู่โลกติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 21.40 น. ทางไทยพีบีเอส

รับชมออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live-....-------------------- Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2yeและ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

nks_lab
5,172 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣รายการ STRONG - คนต้นแบบ Ep.5 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

หัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 - 3/1 : กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท


เผยแพร่ทางYoutube เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563สามารถติดตามชมรายการเพื่มเติมได้ทาง YouTube: ⁣https://www.youtube.com/watch?v=-8sTlX4k7jg