วีดีโอล่าสุด

NUNSPACE
6,714 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังคงมีศักยภาพสูงในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันในด้านการส่งออก เทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเกษตกรและจีดีพีของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

NUNSPACE
7,371 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังคงมีศักยภาพสูงในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันในด้านการส่งออก เทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเกษตกรและจีดีพีของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

แสดงเพิ่มเติม