รายการต่อไป

ข้าวปลอดภัย กับ นายนิกร แจ้งแสง

7,307 เข้าดู· 04/08/23
ภัทรวุฒิ สมยานะ
ภัทรวุฒิ สมยานะ
3 ผู้ติดตาม
3

⁣การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

แสดงเพิ่มเติม

 0 ความคิดเห็น sort   เรียงตาม


รายการต่อไป