รายการต่อไป

สัมมนาออนไลน์ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4,594 เข้าดู· 05/06/23
sepaction
sepaction
1 ผู้ติดตาม
1

⁣มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และมั่นคง โดยกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมเสนอผลงานและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีแนวโน้มที่จะสร้างนวัตกรรม ที่อยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

แสดงเพิ่มเติม

 1 ความคิดเห็น sort   เรียงตาม


NUNSPACE
NUNSPACE 1 ปี ที่แล้ว

ติดตามแล้วนะครับ

0    0 ตอบกลับ
แสดงเพิ่มเติม

รายการต่อไป