รายการต่อไป

Hilight "นวัตกรรมพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี"

5,155 เข้าดู· 04/08/23
nks_lab
nks_lab
3 ผู้ติดตาม
3
หมวดหมู่ อปท. พอเพียง

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

แสดงเพิ่มเติม

 0 ความคิดเห็น sort   เรียงตาม