งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ย่อย

pakamon
6,105 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเชียงยืน ⁣จังหวัดมหาสารคาม

pakamon
3,959 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
5,289 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงาน โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

โรงพยาบาลบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

pakamon
5,230 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย นพ.สุรพงษ์ ผานาค

pakamon
4,908 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
6,014 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเท่าเทียม

pakamon
5,507 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pakamon
4,380 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

pakamon
4,408 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

การดำเนินงานโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

pakamon
4,619 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้พัฒนากิจกรรมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ 3 อัตลักษณ์และเน้นหลักเศรษกิจพอเพียง

pakamon
5,444 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลตรอน

pakamon
5,183 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

pakamon
5,298 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ⁣จังหวัดลำพูน

pakamon
4,765 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣ ถ่ายทอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในโรงพยาบาลชุมชน

pakamon
4,897 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

โดย เภสัชกรหญิงธีรารัตน์ สุวรรณาลัย

pakamon
4,973 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

ผลการดำเนินกิจกรรม