วีดีโอล่าสุด

nks_lab
5,163 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
5,646 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
4,773 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2652

nks_lab
4,506 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,878 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
5,340 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
4,500 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣โดย คุณชนาธิป เลขะกุล หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

nks_lab
7,661 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีส่วนร่วมครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงแรม ๑๑๑ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

nks_lab
5,321 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
5,170 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3 รูปแบบ Hybridในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ระยะที่ 3 ” และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy: TL -SEP)"ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

nks_lab
4,820 เข้าดู · 12 เดือน ที่แล้ว

⁣ผู้ดำเนินรายการ ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ผู้ร่วมรายการพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมสนทนาประเด็น- แนวทางศาสตร์พระราชา ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนสู่โลกติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 21.40 น. ทางไทยพีบีเอส

รับชมออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live-....-------------------- Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2yeและ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

nks_lab
5,179 เข้าดู · 1 ปี ที่แล้ว

⁣รายการ STRONG - คนต้นแบบ Ep.5 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

หัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 - 3/1 : กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท


เผยแพร่ทางYoutube เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563สามารถติดตามชมรายการเพื่มเติมได้ทาง YouTube: ⁣https://www.youtube.com/watch?v=-8sTlX4k7jg

แสดงเพิ่มเติม