ทรัพยากรการเรียนรู้ แนวความสุข
user

น้องให้แฟงปลอดสารพิษมา พอนำแปรรูปเพื่อรับประทานแล้ว ได้นำเมล็ดแฟงไปตากแดดและนำไปปลูกในถังบนดาดฟ้า ตอนนี้ออกดอกมาก ถ้ามีผลผลิตออกมาจะนำไปประกอบอาหารแล้วใส่บาตรตอนเช้า และถ้ามีมากก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง