ทรัพยากรการเรียนรู้ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
user

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ม.ชีวิต) เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ มีหลักคิดความเป็นครู คือ "เราจะดำรงตนเป็นกับยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจ เรียนรู้แบบ "เจอนั่น-เจอนี่" ที่ ม.ชีวิต

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง