ทรัพยากรการเรียนรู้ ภาคธุรกิจ
เกี่ยวนักสร้างสรรค์

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นแห่งวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่ด้วยความเป็นสายเลือดอีสานของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความเจริญ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นภาคอีสาน จึงได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังบ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และนับแต่บัดนั้นท่านผู้จัดการก็เริ่มเดินตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ คือ

“การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จะต้องเดินเคียงคู่กัน”ปัจจุบัน บริษัทโสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จำกัด ได้ขยายฐานการผลิตมาอยู่ที่ เลขที่135 หมู่8 บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งสามารถรองรับพนักงานได้มากกว่า 500 คนและรองรับกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า 40,000,000 ชิ้น