user
post-image

ผมชื่อทิกเกอร์ครับ พันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ น่ารัก นิ่ง นอนเก่ง กินง่าน

user
post-image

เพื่อรักษาทรัพยากรทางน้ำ เพื่อให้น้ำเน่าเสียน้อยลงละไม่ทำให้เป็นมลพิษทางน้ำ