ข้อมูลสมาชิก

ปฏิบัติการ (46)

ทรัพยากรการเรียนรู้ (3)

user
post-image

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

user
post-image

http://taamkru.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/

user
post-image

http://www.thaiembassy.fr/2017/03/09/partnerships-for-a-sustainable-world/

user
post-image

http://www.thaiembassy.fr/2017/03/09/partnerships-for-a-sustainable-world/

user
post-image

http://www.thaihealth.or.th/Content/39027-11%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.html

user
post-image

https://www.kasetorganic.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87.html

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/01/04/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/02/19/%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/

user
post-image

https://news.mthai.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

user
post-image

https://youtu.be/J-19Bp_cgyQ

user
post-image

http://library.chan.rmutto.ac.th/post/57

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/04/28/9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/05/09/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/05/09/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%81/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/02/08/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%a7-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94-2561/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/05/09/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

user
post-image

https://www.kasetpopeng.com/2018/04/06/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b8/

user
post-image

https://youtu.be/kPdOMXAkyek

user
post-image

https://youtu.be/K-kd_WFAldc

user
post-image

https://youtu.be/4yNhG_RfhmQ

user
post-image

https://youtu.be/Chbp7J4rSbo

user
post-image

https://youtu.be/2qbLXQkS9_8

user
post-image

http://pachilanlife.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

user
post-image

https://youtu.be/ruqQVblgUQs

user
post-image

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb15.pdf

user
post-image

http://www.bangkokbiznews.com/advertorial/detail/228

user
post-image

https://youtu.be/NWePkAWlc2M

user
post-image

http://bighealthyplant.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/3%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%872%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82/

user
post-image

Philosophy of “Sufficiency Economy” See more details at http://www.thaiembassy.org/chennai/th/news/4112/53868-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B

user
post-image

THE PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY:
A CONTRIBUTION TO THE THEORY
OF DEVELOPMENT
By Prasopchoke Mongsawad In Asia-Pacific Development Journal. Vol. 17, No. 1, June 2010 https://www.unescap.org/sites/default/files/apdj-17-1-5-Mongsawad.pdf

user
post-image

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.tsdf.or.th/elctfl/articlefile/article-file-10578.pdf

user
post-image

ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อ่านรายละเอียดที่ http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00121_C00911.pdf

user
post-image

MORE DETAILS ; http://www.thaiembassy.org/chennai/th/news/4112/53868-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%28Philosophy-of-Sufficiency-E.html

user
post-image

ดูรายละเอียดที่ https://today.line.me/th/pc/article/10+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B8%A3+9-nZlK31

user
post-image

https://pantip.com/topic/35739239

user
post-image

https://www.facebook.com/100000497859948/posts/2418885451471360/

user
post-image

https://www.facebook.com/187022771447648/posts/1176335532516362/

user
post-image

https://youtu.be/4yNhG_RfhmQ

user
post-image

https://youtu.be/aXm0JIUNvFo

user
post-image

https://youtu.be/7kmLrXTjoTM

user
post-image

https://youtu.be/NvgEMqKgh4w

user
post-image

https://youtu.be/ivuwSopT81o

user
post-image

https://youtu.be/BDgeEwg6gcw

user
post-image

https://youtu.be/ld3WY-6edsE

user
post-image

https://youtu.be/yvO3dbTN4xI

user
post-image

https://youtu.be/Ng5JncT0j_s

user
post-image

https://youtu.be/U-AfDBQwh6A

user
post-image

https://www.facebook.com/100010258505456/posts/724260351259242/

user
post-image