ข้อมูลสมาชิก

ปฏิบัติการ (1)

user
post-image

การจัดการศึกษาด้วยครอบครัว โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาธรรมชาติ การรู้จักตนเอง และ ดำรงชีวิตอย่างมีสติ เป็นแกนกลาง