user
post-image

พิษของแมงกะพรุน

user
post-image

เมื่อตอนวันปีใหม่ได้ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในชุมชนกับพี่ๆน้องๆ

user
post-image

วันนี้ดิฉันได้ถูกรับเชิญไปตีระฆังที่ศาลเจ้าพ่อแม่กลอง เพื่อเป็นแบบตามประเพณีโบราณ

user
post-image

ไปงานกาชาดเพื่อไปอุดหนุนพี่ๆทหารผ่านศึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมเพราะกาชาดช่วยผู้ที่ปร?

user
post-image

user
post-image

user
post-image

เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561ฉันได้ไป
ปลูกต้นมะฮอกกานีไว้ขณะนี้ต้นสูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับบรรยากาศ

user
post-image

ฉันได้ไปปลูกต้นหม่อน ที่เพาะไว้บนดาดฟ้าที่บ้าน และจะนำไปปลูกไว้ที่ รร.สิทธิพยากรณ์
ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.อยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐พ.ย.
๖๑ เพื่อให้เด็กๆ บริเวณนั้นได้เก็บลูกหมอนกิน
เมื่อลูกหมอนโตขึ้น

user
post-image

การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

user
post-image

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้พออยู่ พอกิน แล้วแบ่งปัน

user
post-image

ดิฉันได้ไปปลูกต้นไม้ในสวนด้านหลังริเวณโรงงาน
ในวันสิ่วแวดล้อมโลก

user
post-image

user
post-image

user
post-image

user
post-image

เนื่องด้วยชอบปลูกต้นไม้และชอบต้นไม้ เพราะช่วยให้เรามีอากาศที่สดชื่นและเพิ่มออกซิเจนให้ชั้นบรรยากาศ และทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยน และสุขภาพดี และมีจิดใจที่รู้จักคำว่า "ให้" เราจะเดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน