user
post-image

คติแห่งมนุษย์นั้นมากมายยิ่งนัก...จงรู้จักมัน...เพื่อแปรผันเป็นแรงบันดาลใจ !

user
post-image

ปัจจุบัน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรากับมองข้าม ของกล้วยๆ คือสำนวนที่ได้ยินกันบ่อยๆ แต่สิ่งที่อยากจะเอ่ยคำว่า "จงมองอย่างสร้างสรรค์กันเถอะครับ"

user
post-image

สิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเกิน แต่ก็ช่วยโลกใบนี้ได้ระดับหนึ่งทีเดียวครับ