ปฏิบัติการ แนวความสุข
user
มูลนิธิมั่นพัฒนา

48 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

ภาพบรรยากาศใน Workshop ครั้งที่ 5
ของ พอแล้วดี The Creator รุ่น 3
เป็นภาพที่จะอยู่ในความทรงจำ
และหัวใจของเราตลอดไป

และหน้าที่อันสำคัญของการเป็น The Creator เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านการทำธุรกิจ ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เราเชื่อว่าทุกคนทำได้เมื่อรู้จักคำว่า "พอ" ในธุรกิจของแต่ละคน
แล้วพบกันใหม่กับโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น 4

#[43]
#[44]
#[45]
#[46]
#[47]
#[48]

แสดงความคิดเห็น (2)
ส่ง
user

เรียนรู้ E-Commerce กับการดำเนินธุรกิจ โดย คุณภัทร เถื่อนศิริ (2)

#[43]
#[44]
#[45]
#[46]
#[47]
#[48]

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ฟาร์มสุขของฉัน คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย
พอแล้วดี The Creator รุ่น 1

#[43]
#[44]
#[45]
#[46]
#[47]
#[48]

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

19 มีนาคม 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 3: เมื่อเราเข้าใจคำว่า "พอ" แล้วต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถสร้างคุณค่าที่ "ดี" ให้กับสังคมได้
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 กรุงเทพฯ ที่เหล่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมตัวกันมาอย่างดี เพื่อนำเสนอธุรกิจของตัวอย่างเข้มข้น

ใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเพื่อเป็นตัวจริง ของพอแล้วดี The Creator รุ่น 3 อีกไม่นานเกินรอ

แสดงความคิดเห็น (2)
ส่ง
user

10 กุมภาพันธ์ 2561
พอแล้วดี The Creator รุ่น 3: บรรยากาศงานวันนี้กับ พอแล้วดี ที่ ศรีประกาศ
ยังมีเวลามาพบเจอกัน มาเรียนรู้ถึงธุรกิจจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถึงเวลา 19:00 น.

วันนี้ (10 ก.พ. 61) พอแล้วดี The Creator จะมาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจของแต่ละคนอย่างไร

10 : 00 น. ธุรกิจอาหาร

11 : 10 น. ธุรกิจที่พัก

13 : 10 น. ธุรกิจของใช้ในชีวิตประจำวัน

14 : 10 น. ธุรกิจกลุ่มแฟชั่น

15 : 10 น. ธุรกิจสร้างสรรค์และงานออกแบบ

16 : 10 น. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และร่วมเป็นกำลังใจ ฟังไอเดียพอเพียงกับ การออดิชั่น (การคัดเลือก) พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

เข้าใจคำว่า “พอ” คิดอย่าง “สร้างสรรค์” สร้าง “คุณค่า” ให้ตนเองและสังคม สู่ชีวิตแบบ “พอแล้วดี” โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

Bangkok, Thailand