ปฏิบัติการ แนวความสุข
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

ขอเชิญชมการ์ตูน ANIMATION เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย สำนักงาน กปร. จำนวน 13 เรื่อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdpb.go.th/th/News/การ์ตูน-animation-c279

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ประเทศไทย