ปฏิบัติการ การปฏิรูปการศึกษา
user
พิภพ พานิชภักดิ์

9 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

การสื่อสารอย่างมีสติ 8 ข้อลองทำดูไม่ยากเลยครับ
https://www.facebook.com/ThaipbsRadioFan/videos/2277580605861657/

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การศึกษาด้วยการไปอยู่ที่นั่น และ สัมผัสคุณค่าของ ข้าว หญ้า และ มิตรภาพในท้องถิ่น

ห้องเรียนสุดขอบฟ้า

ห้องเรียนสุดขอบฟ้า

ตัวอย่างรายการ ที่เสนอกับ MCOT 9 ครับ
youtu.be
แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

บทสัมภาษณ์พิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน ในประเด็น SEPACTION platform การเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์และปฏิบัติการรูปแบบใหม่ https://www.facebook.com/100002261073707/posts/1885375491547802/

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน มาเล่าถึงการใช้สื่tอโซเชียล และ แพล็ตฟอร์มอินเตอร์เน็ต เพือ สืบสานศาสตร์แห่งความพ่อเพียง SEP (Sufficiency Economy Philosophy) in Action ทางไทยพีบีเอส Radio เวลา 16.00 น. ครับ

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน มาเล่าถึงการใช้สื่tอโซเชียล และ แพล็ตฟอร์มอินเตอร์เน็ต เพือ สืบสานศาสตร์แห่งความพ่อเพียง SEP (Sufficiency Economy Philosophy) in Action ทางไทยพีบีเอส Radio เวลา 16.00 น. ครับ

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแ
www.facebook.com
แสดงความคิดเห็น (3)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

การจัดการศึกษาด้วยครอบครัว โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาธรรมชาติ การรู้จักตนเอง และ ดำรงชีวิตอย่างมีสติ เป็นแกนกลาง

ที่อยู่ปฏิบัติการ