ปฏิบัติการ แนวความสุข
user

8 กพ. 62 ทดลองใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์กับฟักทอง/ข้าวโพด/น้ำเต้า

https://www.facebook.com/samarcheap/


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

20มค62แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพาอาสาสมัครแรงงาน/ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน...ศาสตร์พระราชาสู่การปฎิบัติจริง..ที่สามอาชีพ..น่าน

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

22-25 ก.ย 61อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิตพอเพียงรุ่น7(รุ่นเคาะประตูบ้าน)
https://www.facebook.com/samarcheap/

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

28 สิงหาคม 61 การอบรมโครงการพัฒนาทักษะเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

https://www.facebook.com/samarcheap/

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

27 สิงหาคม 61 เป็นวันอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเกษตรอย่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/samarcheap/

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

26 สิงหาคม 61 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...ปรับกระบวนการคิด(กำกึ๊ด)...สาธิตวิธีการทำ...นำไปปฎิบัติ

https://www.facebook.com/samarcheap/

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

19 สค. 61 วันสุดท้ายของการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

15 สิงหาคม 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนที่สามอาชีพ

แสดงความคิดเห็น (2)
ส่ง
user

14 สิงหาคม 61 วันที่ 4 ของโครงการฝึกอบรมทักษะการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 61

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเกษตรอย่างยังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
13 ส.ค 61 วันที่ 3 ของการอบรมรุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 61

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเกษตรอย่างยังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
12 ส.ค 61วันแม่เป็นวันอบรมวันที่ 2 ของรุ่น 1

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเกษตรอย่างยังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
11 ส.ค 61 กิจกรรมวันแรก

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

2-5สค61สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)จัดงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ต.เมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน