ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

โปรไฟล์
user

ศึกษาดูงานการสร้างสรรค์นผลงานวัตกรรมของอบต.ปลายพระยา จ.กระบี ชมคำตอบที่แสนจะธรรมดาของนายกอบต. ได้ที่ลิงค์นี้ครับ วีดีโอปลายพระยา

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ ครั้งที่ 2/62

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย

ในวันที่ 24 - 26กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ
ที่อยู่ปฏิบัติการ

โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่