ปฏิบัติการ แนวความสุข
user

ขอเชิญร่วมงาน ก้าวพอดี A Bright Leap Forward ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

งานนิทรรศการ SEP for SDGs นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาของภาคีเครือข่าย ... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ