ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
user
sataro1967

0 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ