ปฏิบัติการ แนวความสุข
user
Nathawoot Sooknar

53 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม:กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน

ณ ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม สร้างการเรียนรู้...ฟื้นฟูวิถีชาวนา

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน