ปฏิบัติการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โปรไฟล์
user

Introduce ThaiMOOC to Students for New Semester

17 มกราคม 2562 แนะนำการใช้งานการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมวดการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

สนใจลงทะเบียนที่ Thaimooc

https://thaimooc.org/courses/course-v1:URU-MOOC uru002 2017_T2_2/about


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

Introduce ThaiMOOC to Students for New Semester การใช้งานการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมวดการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่อยู่ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์