ปฏิบัติการ เครือข่ายระหว่างประเทศ
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

การเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ ครั้งที่ 2

ข่าวและกิจกรรม : โครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ ของสำนักพระราชวังตองกา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๐ - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ ครั้งที่ ๒ (2nd Project Steering Committee) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ตองกา
www.tica.thaigov.net
แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานให้แก่ Ratu Tevita Lutunaunga Kapaiwai MARA รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังตองกา พร้อมคณะ

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ให้แก่ผู้แทน สำนักพระราชวังตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับตองกา เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ให้แก่ผู้แทน สำนักพระราชวังตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับตองกา เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา
tica.thaigov.net
แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

โครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ ของสำนักพระราชวังตองกา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่ปฏิบัติการ

Tonga