ปฏิบัติการ แนวความสุข
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
user

ที่ร้านขายยาทรงธรรมเภสัช ได้แจกถุงผ้าและกระเป๋าแก่ลูกค้า เพื่อครั้งหน้าเมื่อมาซื้อของที่ร้านหรือที่ตลาดจะได้นำถุงผ้ามาใส่ของแทนถุงพลาสติก

photo
แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ
ที่อยู่ปฏิบัติการ