คำถาม-ตอบ (FAQS)

 • เริ่มใช้งานเซ็ปแอคชั่น

 • ถ้าต้องการสมัครสมาชิกต้องทำอย่างไร?

  คลิก ลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม

  หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน

  จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์เพื่อให้สมาชิกคลิกที่ลิงค์ในอีเมล์ยืนยันและเปิดการใช้งาน (Account activation)

 • นักสร้างสรรค์

 • นักสร้างสรรค์ในแพลตฟอร์มคือใคร มีหน้าที่ทำอะไร?

  เมื่อคุณได้รับรับเลือกจากผู้กำกับแพลตฟอร์ม คุณก็จะกลายเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ของแพลตฟอร์มแล้วและรายชื่อของคุณจะไปปรากฏในหน้าแรกของแพลตฟอร์มในส่วนของรวมพลนักสร้างสรรค์ และบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาได้

 • ทรัพยากรการเรียนรู้

 • การสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทำอย่างไร?

  นอกจากเรียนรู้จากปฏิบัติการแล้วยังสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมวดหมู่ของประเด็นการขับเคลื่อนได้อีกด้วยเพื่อการเข้าถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สมาชิกและนักสร้างสรรค์สามารถช่วยกันสร้างฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  เข้าไปที่เมนู สร้างทรัพยากรการเรียนรู้

  คำอธิบายและตัวอย่างข้อมูลสำหรับการทรัพยากรการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  หลังจากป้อนข้อมูลครบแล้วคลิกปุ่ม บันทึก จะปรากฏในแพลตฟอร์มดังแสดงในภาพด้านล่าง