รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร

ทุกวันนี้เราได้รับรู้ถึงบทพิสูจน์แล้วว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนได้

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

“พูดได้ว่าวันนี้การรับรู้และการยอมรับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ถ้าย้อนกลับไปช่วงปี 2545 – 2546 ที่เราเริ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้ ไม่มีภาคธุรกิจเอกชนไหนฟังในสิ่งที่เรากำลังทำ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเน้นการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และกรณีศึกษา เพื่อสามารถยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจให้เกิดการรับรู้ และตระหนักได้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง จนปัจจุบันมีภาคธุรกิจหลายแห่งยอมรับพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมามีบทพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ถึงโลกและประเทศของเราเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตซับไพรม์ วิกฤตเรื่องค่าแรง ฯลฯ แต่ภาคธุรกิจที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือ ไม่ใช่แค่ผ่านพ้นมาได้ แต่กลับมีผลประกอบการและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย”

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา