โจน จันได

ชีวิตมันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เราทำให้มันยากเอง...

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาชีวิตที่ผ่านการตกผลึกของเขา “ชีวิตมันเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เราทำให้มันยาก เราใช้เวลาไม่มากนักในการทำมาหากิน มันเหลือกินแล้ว แต่ว่าเราใช้เวลาเยอะมากในการหาเพื่อครอบครัว เราทำให้ชีวิตซับซ้อน จนไม่มีเวลาคิดถึงตัวเอง คิดถึงแต่เรื่องงาน หาเงิน ใช้เงิน ทำงานหนักไม่มีเวลาพัก ไม่มีเวลากิน ทำงานหนักขนาดนี้ ทำไมไม่ทำชีวิตให้ง่าย เรื่องชีวิตนี้มันง่าย ทำไมต้องทำให้มันยาก”

เกี่ยวกับบุคคลตัวอย่าง

โจน จันได ผู้บุกเบิกและก่อตั้งศูนย์พันพรรณ ชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง ที่พำนักของผู้คนที่ต้องการใช้ชีวิตง่าย ๆ ผู้เชียวชาญในการสร้างบ้านดิน ของประเทศไทย เดินทางไปรอบโลกเพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างบ้านดินนักปราชญ์ที่มีแนวคิดในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่าย จนได้รับการขนานนามจากรายการเจาะใจว่า "คนจนผู้ยิ่งใหญ่"