ปฏิบัติการ แนวความสุข
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

เวทีเสวนา จากปรัชญาฯ ... สู่ความยั่งยืน

ที่อยู่ปฏิบัติการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ