ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
user
jinny

0 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ
โปรไฟล์
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

หัวหน้าโครงการ: ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง หน่วยงานต้นสังกัด: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยงานร่วมโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์