ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
user


ในปีที่ 2 ขยายพื้นที่เป็น 6 จังหวัด รวม 70 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยในปีที่ 1 ได้ Best Practice เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย (แม่ไก่/ลูกไก่) ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ 1) ทต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 2) อบต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 3) ทต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 4) ทต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 5) อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และ 6) อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อปท. ด้วย อปท. เอง จากแม่ไก่ + ลูกไก่ + พี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

ในปีที่ 1 เป็นงานวิจัยในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อปท. ทั้ง 49 แห่ง... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

จังหวัดเชียงใหม่