ปฏิบัติการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

Founder and CEO at MAGZUNE CO., LTD.

โปรไฟล์
user

สไลด์บรรยายสำหรับวันนี้ สามารถเข้าดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดสอนวิชา LOS 215 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย ผศ.ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน ได้เชิญมาบรรยายหัวข้อพิเศษนี้สำหรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกหลังจากมีเวทีอิเล็กทรอนิกส์นี้เกิดขึ้น นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่จะเปิดโลกให้นักศึกษาได้ทราบว่ามีตัวอย่างของปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่มากมายเพียงใด

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

เวทีอิเล็กทรอนิกส์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ (Social network) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยรังสิต